V roce 2013
oslavil
Vojenský klub myslivosti
výročí  80 let
od svého založení.

Vojenský klub myslivosti
České republiky, z.s.

VKM ČR z. s. pracuje jako součást sdružení  "Asociace vojáci společně", která sdružuje řadu organizací, které mají vztah k ministerstvu obrany, jako např. Svaz vojáků z povolání, Svaz západních letců, Svaz protifašistických bojovníků, Svaz politických vězňů, PTP a řadu dalších.

Vojenský klub myslivosti České republiky, zapsaný spolek je občanským sdružením, které sdružuje regionální vojenské kluby myslivosti  zejména k  zájmové činnosti na úseku myslivosti.
Celoarmádní konference VKM ČR je nejvyšším orgánem VKM ČR. Tvoří ji shromáždění zástupců členů RVKM.
Činnost VKM ČR z.s. se řídí podle
stanov, které byly projednány a přijaty Celoarmádní konferencí VKM ČR z.s.  dne 17. října 2015.
Další podrobnosti o činnosti VKM ČR a provozu myslivosti upravují
Provozní řády rVKM.

VKM ČR plní své poslání tím, že prostřednictvím svých členů:
a) přispívá ke zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),
b) propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,
c) pomáhá při ochraně zvěře a péči o ni,
d) napomáhá růstu odborné úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic,
e) přispívá k rozvoji myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví.


VKM ČR z. s.  je vnitřně členěn do regionálních klubů takto:
RVKM Praha, předseda Ing. Jan Šebek,
RVKM Vyškov, předseda Ing. Karel Vejlupek,
RVKM Pardubice, předseda Marek Fodor,
RVKM Přerov, předseda František Žvátora,
RVKM Olomouc, předseda Jiří Spáčil,
RVKM Karlovy Vary, předseda Pavel Kothánek,
RVKM České Budějovice, předseda Ing. Július Alexa,
RVKM Hranice, předseda Lubomír Kratochvíl,
RVKM Bechyně, předseda Jan Gajdoš ml.

Úspěšný lov u LS VLS Potštát--Libavá :

Vojenský Klub Myslivosti ČR  z. s. | Historie klubu 
VKM ČR   z. s. | Organizace
VKM ČR z.s.  | Rámcový plán činnosti 2021

Kontakt:

Ing. Jan Šebek,  e-mail: sebek1951@seznam.cz
©  kucharj@volny.cz ©  2009-2021