Struktura klubu

Vojenský klub myslivosti ČR z.s. je vnitřně členěn do Regionálních vojenských klubů myslivosti takto:

VKM Praha
,             předseda  Ing. Jan Šebek,
                                   jednatel   Ing. Luboš Bahník
VKM Karlovy Vary,   předseda  Pavel Kothánek
                                   jednatel   Petr Zamazal,
VKM Olomouc,        předseda Jiří Spáčil,
                                   jednatel   Ing. Svatopluk Krumnikl
VKM Pardubice,      předseda Marek Fodor,
                                   jednatel   Igor Mach,
VKM Přerov,            předseda František Žvátora,
                                   
VKM Vyškov,           předseda Ing. Karel Vejlupek,
                                   jednatel   Ing. Radoslav Rotrekl
VKM České Budějovice,   předseda  Ing. Július Alexa,
                                   jednatel   Ing. Václav Henzelín,

VKM Hranice
,         předseda  Lubomír Kratochvíl,
                                   jednatel   Radek Hradil,
VKM Bechyně,         předseda  Jan Gajdoš ml.

Členská základna je tvořena důstojníky a praporčíky jak v činné službě tak v   záloze a dále občanskými zaměstnanci vojenské správy a dalšími občany ČR.
Členem se může stát jen držitel platného loveckého lístku
a patřičné skupiny zbrojního průkazu.
Nynější stav členské základny se pohybuje kolem čísla 203.
Hlavními činnostmi klubu jsou společné střelecké a lovecké akce,
myslivecké společenské zábavy.
Mezi členy klubu jsou rozdělovány podle poměrného principu pověření k lovu do revírů Vojenských lesů a statků ČR s.p. na odlov holé a malé černé zvěře.
Pokud má někdo zájem o odlov trofejních kusů musí postupovat po obvyklé
komerční linii dle aktuálního ceníku jednotlivých divizí VLS s.p. a nebo se obrátit někam jinam. Nabídka je pestrá, stačí mít jen peníze.
Činnost klubu je financována z vlastních příspěvků.

Vojenský Klub Myslivosti ČR  z. s. | Historie klubu 
VKM ČR   z. s. | Organizace
VKM ČR z.s.  | Rámcový plán činnosti 2021

Vojenský klub myslivosti České republiky, z.s.
IČ 709 45 101
Na ladech 246, 278 01 Dolany nad Vltavou

Kontakt:

Ing. Jan Šebek,  e-mail: sebek1951@seznam.cz
©  kucharj@volny.cz ©  2009-2021

Počet přístupů :

Novinky